Kā pareizi uzglabāt zāģmateriālus

   

             Pirms kokmateriālu no­kraušanas tie jāsašķiro. Vie­na izmēra kokmateriālus ie­tei­cams augstuma virzienā krautnē likt atsevišķi. Šāds nokraušanas paņēmiens dod priekšstatu ne tikai par noteiktā izmēra kokmateri­ālu daudzumu, bet nodroši­na arī ie­spēju piekļūt vaja­dzī­ga­­jiem materiāliem bez liekas pārkrauša­nas. Krautnes platumam nevaja­dzētu būt lielākam par 200 cm, garumam – par 650 cm, bet augstumam – ne lielākam par 150–200 cm. Atstatumam starp krautnēm jābūt 200–250 cm.

 

            Ja kokmateriālus, īpaši skuju koku koksni, nepareizi žāvē, kavējot gaisa apmaiņu, tā siltā laikā ātri (dažās dienās) sazilē, t.i., uz koksnes attīstās to krāso­jošās sēnes, arī pelējums. Šīs mikroskopiskās sēnes labi attīstās gadījumā, ja koksnes tem­peratūra ir 20–25 °C, bet mitrums – 50–100%. Kokmateriāliem žūstot, sēņu attīs­tība palēninās un, ja mitrums ir mazāks par 30%, sēnes vairs vispār ne­­­attīstās. Šīs sēnes koksni noārda maz – ilgstošas iedarbības rezultātā sva­­ra zudumi ir apmēram tikai 2–3%, kas nesamazina koksnes mehā­nisko izturību, bet tikai pasliktina tās dekoratīvās īpašības.

 

             Bez koksnes dabiskās žāvēšanas izmanto arī mākslīgo žāvēšanu. Māk­slīgo žāvēšanu parasti veic rūpnīcas apstākļos, bet dabisko – celtniecības apstākļos.

 

             Jārēķinās ar to, ka ekspluatācijas laikā koksne uzsūc mitrumu no gaisa vai savu mitrumu atdot gaisam. Koksnes piesātinājums ar mitrumu ir atkarīgs no apkārtējās vides gaisa mitruma un temperatūras. Ja šie gaisa parametri ir pastāvīgi, tad ar laiku koksnes sasniedz līdzsvara mitruma stāvokli. Ekspluatācijas laikā mitras koksnes mitrums samazinās, bet sausas – palielinās, tiecoties uz līdzsvara mitrumu, tomēr pilnīgi to nesasniedzot. Starpība ir apmēram 1,2% kokmateriāliem žūstot un 2,5% kokmateriāliem ekspluatācijas laikā samitrinoties.

 

             Ja paredzēts koksni žāvēt dabiskā ceļā, tad vislabāk to iegādāties ziemas beigās vai pavasara sākumā. Ieteicams iegādāties pēc iespējas plānākus un šaurākus dēļus. Nokraujot dēļus uz starplikām zem nojumes sausā periodā, tie ātri izžūst un diezgan īsā laikā sasniedz aptuveni 15% mitruma. Šādus kokmateriālus droši var izmantot arī iekšējiem apdares darbiem.

 

image2629

Uzglabājot zāģmateriālus tiem jābūt sakrautiem ar starplikām un pakām jābūt sastīpotām. Jānodrošina laba paku vēdināšanās.

 

 

image2572

Ja zāģmateriālus plānots uzglabāt ilgāk vēlams tos pārklāt un pacelt virs zemes, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt zem zāģmateriālu pakām.

No apkārtējās vides ietekmes obligāti ir jāpasargā arī apdares, grīdas dēļi un žāvēts materiāls.